Ballagás és tanévzáró

Június 10-én a hetedikesek aktív, segítőkész közreműködésével ünnepi díszbe öltözött iskolánk. Délután, az utolsó csengőszó után a nyolcadikosok ballagási műsorán vettünk részt.
Mikor a tornaterembe beszűrődtek az ismerős dallamok, mindannyian felállva vártuk az ünnepelteket. Jelen voltak az iskolatársak, a szülők, nagyszülők, családtagok, barátok. Az “itt maradók” nevében a hetedikesek és az énekkarosok búcsúztak versekkel és az Álomvilág c. búcsúdallal, majd Teréz néni elevenítette fel az elmúlt nyolc év főbb állomásait. A 23 kisgyereket Imola néni és Ildikó néni várta 2014 szeptemberében, ők egyengették az útjukat alsó tagozaton. Az osztályból többen már ekkor szerepeltek az iskolai műsorokban, és szívesen indultak versenyeken. Ebben lelkes szülői közösség segítette őket. Ötödik osztályban Gyöngyi néni lett az osztályfőnökük, aki sok-sok beszélgetéssel, szeretettel és bizalommal formálta jellemüket. Sokan javítottak a tanulmányi eredményükön, a karantén-időszakban is helytálltak. Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat választott iskolájukban! A középiskolában új lehetőségek, távlatok nyílnak meg előttük, de az általános iskolájuk mindig szeretettel várja vissza őket. Igazgatónő egy emléklapot adott valamennyiüknek, amely felidézi a “Szentimrében” eltöltött éveket. Köszönjük, hogy Beleznayné Szabó Beáta és Varga Melinda az SZK tagjaiként mindig lelkesen és aktívan segítette az osztály és a nevelők munkáját.

A ballagó diákok ünnepi műsorukban köszönetet mondtak tanáraiknak és diáktársaiknak. Megható pillanat volt, mikor szüleiknek is megköszönték egy-egy szál virággal, hogy a legfőbb támaszuk voltak az elmúlt években. Majd a remek Presser-dalt együtt énekelték: “Arra születtünk, hogy tiszta szívvel szerethessünk, boldogok legyünk, boldogok legyünk.”

A hálaadó szentmisében Péter atya is a szülői szeretetről beszélt: “A szülői szeretet orvosság.” A prédikációban egy igaz történetet mesélt el a gyerekeknek. Ajándékként Boldog Brenner János vértanúról szóló könyvet adott át a ballagóknak.
A szentmise után igazgatónő az iskola közössége előtt búcsúzott két kedves tanító nénitől, akik nyugdíjba mennek. Zsuzsa néni és Edit néni negyven évig oktatta, nevelte szeretettel a rájuk bízott gyerekeket, és most a megérdemelt pihenés várja őket. Kis diákjaik dallal és verssel kedveskedtek nekik. Köszönünk mindent! Kívánunk jó egészséget, sok-sok örömöt, boldog nyugdíjas éveket!

A június 16-i tanévzáró ünnepségen Teréz néni az eltelt tanév “gyöngyszemeiből” válogatott, a szeptemberi lelkes papírgyűjtéstől kezdve a májusfa-kitáncolásig. Szerencsére sok szép élményre tudott visszatekinteni, mert ebben az évben már Szent Imre-napot és lelki napot is tartottunk, a karácsonyt is együtt ünnepeltük, és színes művészeti programokon vettek részt tanulóink a Lázár Ervin program keretében. Sok felejthetetlen kiránduláson voltak a gyerekek a tanév utolsó napjaiban. A sportesemények izgalmaira is szívesen gondolunk vissza.
Az ünnepségen az elköszönő nyolcadik osztályosok átadták az iskola zászlóját a hetedikeseknek, és felkötötték rá az emlékszalagjukat.
A tanévzárón tanulmányi munkája miatt nevelőtestületi dicséretben részesült Léránt Zsóka 5. osztályos tanuló. A 25 ezer forintos polgármesteri felajánlást (könyvutalványt) Kovács Eleonóra vehette át. Szorgalma, kulturális és közösségi munkája, segítőkész magatartása elismeréséül Szent Imre-plakettet kapott Elekes Dominik, Szigeti Blanka és Kovács Borbála.
Bori a plébánia életében végzett szolgálata miatt az Egyházért és a Plébániáért díjban részesült. Szeretettel gratulálunk!

Az ünnepség után a bizonyítványok átadása következett az osztálytermekben.
Kívánunk minden diákunknak vidám vakációt, sok-sok élményt, jó pihenést! 🙂

Fotó: Bödör Zsolt