Beiratkozás rendje

Beiratkozás rendje

A Szent Imre Általános Iskolában az állami tanterv szerint folyik az oktatás, feleleveníti a nemzeti hagyományokat, első helyre helyezi a keresztény szellemű nevelést és annak gyakoroltatását. A keresztény szellemű iskolai oktatás ingyenes. 

Az iskola tanulói szabad iskolaválasztás alapján szerveződnek azoknak a családoknak a gyermekeiből, akik elfogadják és megtartják a keresztény erkölcsi tanításokat, valamint hozzájárulnak, hogy gyermekük is keresztény erkölcs szerint nevelődjék. 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei:

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. A tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani – az elutasítás kézhez vétele utáni 8 napon belül. 

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény világnézeti elkötelezettségét, pedagógiai programját és eltökéltek legyenek annak megvalósítására. A második évfolyamtól kezdődően a felvételnél tanulmányi szempontok is érvényesíthetők. Plébánosi (lelkészi) ajánlás kérhető. 

Az 1. évfolyamra való beiratkozás időpontját az intézmény legalább 30 nappal korábban közzé teszi a helyben szokásos módon. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 • a gyermek iskolai érettségét igazoló szakvéleményt (óvoda adja); 
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (az Okmányirodában kell igényelni); 
 • diákigazolvány igényléséhez NEK-azonosító számot (az Okmányirodában kell igényelni); 
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek TAJ-kártyáját; 
 • az adóazonosító jelet igazoló kártyát;
 • igazolásokat, határozatokat (BTMN, SNI, tartós betegség, gyermekvédelmi támogatásra jogosultság);
 • a háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek kötelező oltásait megkapta, közösségbe mehet; 
 • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
 • nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (kapcsolattartási tiltás vagy korlátozás esetére).

2-8. évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni: 

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (az Okmányirodában kell igényelni); 
 • diákigazolvány igényléséhez NEK-azonosító számot (az Okmányirodában kell igényelni); 
 • a gyermek TAJ-kártyáját; 
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • az adóazonosító jelet igazoló kártyát;
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot; 
 • igazolásokat, határozatokat (BTMN, SNI, tartós betegség, gyermekvédelmi támogatásra jogosultság);
 • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát; 
 • nyilatkozatot a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (kapcsolattartási tiltás vagy korlátozás esetére)

A tanév során bármikor történhet beiratkozás az intézménybe, ha a család sajátos helyzete azt megkívánja, amennyiben a tanuló (szülei) elfogadják az intézmény pedagógiai programját és ígéretet tesznek a házirend betartására. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Osztályok száma 1-8. évfolyamon 8 osztály (évfolyamonként 1). Napközis (1-4. évfolyam) és tanulószobai (5-8. évfolyam) csoportok száma tanulólétszámtól függően: 4 + 2.