Címere

Iskolánk címere (jelképeink)

Vas megye 3000 lakos alatti településén, Jánosházán tanulunk. Iskolánkat, a Szent Imre Általános Iskolát 1993-ban alapította a Jánosházi Római Katolikus Egyházközség. Pavlics István kanonok plébános úr – akit mi csak Tisztelendő Bácsinak szólítunk ma is -, javasolta, hogy Szent Imre legyen iskolánk védőszentje. Miért éppen Szent Imre? Az első ünnepélyes tanévnyitón elhangzottakat idézzük. Ránk, itt növekedő gyermekekre gondolt, amikor ezt mondta: „Hadd legyenek ők is tiszták, hősök, szentek, s építsék magyar hazánk és Egyházunk szebb jövőjét.”

Az iskola indulásakor főépületünk folyosóján helyezték el Szent Imre szobrát.

2001-ben újabb jelképekkel gazdagodtunk. Nagy Ferenc egyházmegyei építésvezető adomámányozott iskolánk részére egy nagyon szép zászlót. Ennek egyik oldalán Szent Imre képe van, a másik oldalon pedig a Szűzanya a kis Jézussal. Az olajfestmények restaurálásra szorultak. A művész tájékoztatása szerint a festmény Rákóczi korabeli, kétszer volt már javítva. 

Így értékét múltja is növeli. Restaurálása után új anyagra dolgozták rá. Büszkén mutatjuk meg az iskolánkba látogatóknak, megilletődve és tisztelettel kötik fel rá 8. osztályos diákjaink évről évre az emlékszalagot.

Ugyancsak 2001-re készült el iskolánk másik fontos jelképe: a címer. Az 1998-ban felavatott tornatermünk falát díszíti, Illés Erika celldömölki művésznő tervezte és készítette. Az anekdota szerint Tisztelendő Bácsi azért érezte szükségesnek elkészíttetését és jól látható elhelyezését, mert tornatermünket a főút felől felületesen nézve sokan bevásárló központnak gondolták. 

Mint minden címernek, a miénknek is jelzés értéke van. Leírása a következő:

A pajzs: formája virágra (liliomra) emlékeztet, ezüst színű sáv két részre osztja.

A felső mező középkori ablak – motívum. A keretek arany illetve sárga színűek, mely a halhatatlanságra, az örökkévalóságra utal.

Az ablak jelentése: az iskola nyitottsága az isteni fényre, tökéletességre való törekvés. Nyitottság a megújulásra. A kitárt ablak szimbolizálja az emberek felé való nyitottságot. Hívők és nemhívők, elesettek és arra rászorulók lelki nevelésének fontosságát jelzi.

A középső középkori ablakrész a hagyományok őrzésére utal. Szent Imre alakja a liliommal az iskola által felvett nevet és tisztaságot jeleníti meg.

Az egész pajzs égszínkék mezője az igazság és a hűség jelentését hordozza.

Az ezüst pólyában nyitott könyv: az ezüst a megvilágosodás színe. A nyitott könyv a tudás befogadása, a tanulás, az oktatás szimbóluma.

            Szent Imre szobra, zászlónk és címerünk közösségünk összetartó erejét jelzik. Szeretnénk „szentimrés” öntudattal rájuk tekinteni, és iskolánk védőszentjének példáját követni műveltségben, jellemességben és vallásosságban.