Dolgozóink

2023/2024-es tanév

  Pedagógusok  
Név Munkakör, megbízatás Végzettség (szak)
Déri Péter plébános, püspöki referens hitoktató
Pongrácz Benedek diakónus  
Molnár Terézia igazgató orosz-történelem
Vargáné Steiner Gyöngyi igazgatóhelyettes
osztályfőnök 6.
kémia-biológia
Boznánszky Gáborné osztályfőnök 7. földrajz-testnevelés
Bödör Zsolt József rendszergazda matematika-fizika-számítástechnika
Csapó Éva osztályfőnök 8.. orosz-történelem-német
Farkas Ferencné óraadó tanító
     
Havasy Virág Júlia   biológia-rajz-életvitel
Horváthné Kulcsár Gyöngyi sajtóreferens
osztályfőnök 3.
tanító angol műveltségterülettel, magyar
Keresztesné Mészáros Gertrud óraadó matematika-földrajz
Kendeh-Kirchknopf Anita hitoktató  
Kendeh-Kirchknopf László evangélikus lelkész, hitoktató  
Kostyák Borbála óraadó angol
Káplóczki Beáta napközis csoportvezető tanító
Martonné Böröcz Ramóna osztályfőnök 5., könyvtáros magyar
Mesteryné Pődör Ágnes hitoktató hittan
Nagy Béla Lászlóné óraadó magyar-ének
Ódorné Rácz Margit Krisztina hitoktató hittan
Schinkovicsné Somogyi Teodóra osztályfőnök 4. tanító
Szabó-Bodor Antónia osztályfőnök 1. tanító
Szabó Istvánné óraadó tanító
Szalainé Pongrácz Andrea óraadó tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
Tamás Ildikó gyógypedagógus, napközis csoportvezető biológia-kémia-gyógypedagógia
Tamásné Borsos Imola osztályfőnök 2. tanító
  Nevelő-oktató munkát segítő
Kovács Ottóné iskolatitkár  
  Gazdasági munkatárs
Szabó Judit gazdasági vezető  
  Technikai dolgozók
Horváth Zoltánné takarító  
Ihász Jánosné takarító  
Marton Nándorné takarító  
Matyiák Éva takarító  
Takács Tamás karbantartó