Dolgozóink

2021/2022-es tanév

  Pedagógusok  
Név Munkakör, megbízatás Végzettség (szak)
Déri Péter plébános, püspöki referens hitoktató
Molnár Terézia igazgató orosz-történelem
Vargáné Steiner Gyöngyi igazgatóhelyettes kémia-biológia
Boznánszky Gáborné   földrajz-testnevelés
Bödör Zsolt József rendszergazda matematika-fizika-számítástechnika
Bödörné Lakos Katalin osztályfőnök 5. matematika-fizika-kémia
Csapó Éva osztályfőnök 6. orosz-történelem-német
Kostyák Borbála óraadó angol nyelv és irodalom
Gyürüné Kecskés Zsuzsanna napközis csoportvezető tanító
Havasy Virág Júlia   biológia-rajz-életvitel
Horváthné Kulcsár Gyöngyi sajtóreferens tanító angol műveltségterülettel, magyar
Kardosné Tömböly Edit osztályfőnök 1. tanító
Keresztesné Mészáros Gertrud   matematika-földrajz
Kendeh-Kirchknopf László evangélikus lelkész, hitoktató  
Martonné Böröcz Ramóna osztályfőnök 7., könyvtáros magyar
Mesteryné Pődör Ágnes hitoktató hittan
Nagy Béla Lászlóné   magyar-ének
Ódorné Rácz Margit Krisztina hitoktató hittan
Schinkovicsné Somogyi Teodóra osztályfőnök 2. tanító
Szabó-Bodor Antónia osztályfőnök 3. tanító
Szalainé Pongrácz Andrea óraadó tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
Tamás Ildikó gyógypedagógus, napközis csoportvezető biológia-kémia-gyógypedagógia
Tamásné Borsos Imola osztályfőnök 4. tanító
  Nevelő-oktató munkát segítő
Kovács Ottóné iskolatitkár  
  Gazdasági munkatárs
Szabó Judit gazdasági vezető  
  Technikai dolgozók
Ihász Jánosné takarító  
Marton Nándorné takarító  
Matyiák Éva takarító  
Molnár András karbantartó