Egyházmegyei sportverseny

A Szombathelyi Egyházmegye katolikus iskoláinak diákjai gyűltek össze a iskolánkban 2018. április 20-án, hogy erejüket és ügyességüket összemérjék. A Celldömölkről, Kőszegről, Sárvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről érkezett tanulókat a Gondviselés nagy ajándékaként ragyogó napsütés, ideális hőmérséklet segítette.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának igazgatója, Tálas József. Megnyitójában a rendszeres sportolás fontosságára, az egészség megőrzésében való kiemelkedő szerepére hívta fel a résztvevők figyelmét. Bodorkós Imre püspöki referens plébános biztatta a résztvevőket, hogy bátran és lelkesen küzdjenek, utalt a sport kiemelkedő szerepére az emberi jellem formálásában. A gyerekek bekapcsolódhattak Szent II. János Pál pápa imájába, kérve a Jóisten segítségét a becsületes helytálláshoz.

A megnyitó után elkezdődött a sportszerű küzdelem két helyszínen. Az alsós fiúk és lányok a tornateremben játékos sorversenyekkel bizonyíthattak, izgalmas akadálypályán kellett a feladatokat teljesíteniük. A szabadban az atlétika versenyek zajlottak, itt a felsősök voltak a főszereplők két korcsoportban. Futásban, távolugrásban, súlylökésben, váltófutásban, kislabda és medicinlabda dobásban mérkőztek a gyerekek.

A mozgás után jólesett a finom ebéd, amelyet a vendégszerető helyi Karitász csoport tagjai készítettek. A gyerekek izgatottan, de türelmesen várták az eredményhirdetést. Az egyházmegyei sportverseny összesített eredményei:

Alsó tagozatos játékos sportvetélkedő:
1. Kőszeg
2. Celldömölk

3. Sárvár
4. Jánosháza
5. Szombathely
6. Zalaegerszeg

Felső tagozatosok atlétika versenye (csapateredmények):
1. Kőszeg
2. Celldömölk
3. Sárvár
4. Jánosháza
5. Szombathely
6. Zalaegerszeg

A rendezvényt támogatta a Marcalmenti Vadásztársaság, a helyi Karitász Szervezet, a Keresztelő Szent János Plébánia, az iskola Szülői Közössége és a Jánosháza Televízió.

Boznánszky Gáborné

Fotók: Varasdi Bálint, Varga Márk