Szülői közösség

Szülői Közösség

Az iskolában a szülőknek a köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében Szülői Közösség (SZK) működik.

Az osztályok szülői közösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat választott képviselőik (osztályonként 2 fő) révén juttatják el az SZK-hoz, illetve az iskolavezetéshez.

Az iskolai SZK tagjaiból maga választja meg tisztségviselőit.

Az iskolai SZK elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.

Az iskolai SZK működésének pontos rendjét szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

Jogai:

  • megválasztja saját tisztségviselőit, kialakítja saját működési rendjét
  • képviseli a szülőket a köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítésében
  • véleményezi az iskola pedagógiai programját, munkatervét, házirendjét, az SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel illetve a tanulókkal kapcsolatosak.

Az iskola által szervezett rendezvényekre a Szülői Közösség meghívást kap.

Iskolánk Szülői Közössége aktívan támogatja a különböző programokat és rendezvényeket, ezekhez saját bevételéből anyagi támogatást is nyújt. A Szülői Közösség és a szülők segítségére számíthatunk a társadalmi munkában vagy olyan nagyobb létszámú rendezvények lebonyolításában, ahol a saját dolgozói létszámunk kevésnek bizonyul. Az iskola indulása óta hagyomány az őszi bál, ahol a szülők egy kis műsorral is kedveskednek a résztvevőknek. Nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a papírgyűjtésben vagy a novemberi egészségnapon. 

A Szülői Közösség tagjai azon fáradoznak, hogy a szülők tevékeny részesei legyenek az iskola ünnepeinek és hétköznapjainak.

A Szülői Közösség tagjai a 2022/2023. tanévben:

OsztályKépviselő
1.Albertné Nagy Brigitta
1.Bata Virág
2.Ebert Zsanett
2.Kincses-Horváth Ágnes
3.Szabó Judit
3.Tóthné Horváth Beáta
4.Albert Csaba
4.Puklér Iszak Nikoletta
5.Molnár-Berkes Nikoletta
5.Felföldi Szilárdné
6.Gábor Erika
6.Csonka-Németh Edit
7.Pálné Balázs Viktória
7.Szabó Dóra
8.Dr. Balásné Rozs Etelka
8.Bolla Anita