Dolgozóink

2022/2023-as tanév

  Pedagógusok  
Név Munkakör, megbízatás Végzettség (szak)
Déri Péter plébános, püspöki referens hitoktató
Molnár Terézia igazgató orosz-történelem
Vargáné Steiner Gyöngyi igazgatóhelyettes
osztályfőnök 5.
kémia-biológia
Boznánszky Gáborné   földrajz-testnevelés
Bödör Zsolt József rendszergazda matematika-fizika-számítástechnika
Bödörné Lakos Katalin osztályfőnök 6. matematika-fizika-kémia
Csapó Éva osztályfőnök 7. orosz-történelem-német
Farkas Ferencné óraadó tanító
Gyürüné Kecskés Zsuzsanna óraadó tanító
Havasy Virág Júlia   biológia-rajz-életvitel
Horváthné Kulcsár Gyöngyi sajtóreferens tanító angol műveltségterülettel, magyar
Keresztesné Mészáros Gertrud óraadó matematika-földrajz
Kendeh-Kirchknopf Anita hitoktató  
Kendeh-Kirchknopf László evangélikus lelkész, hitoktató  
Kostyák Borbála óraadó angol
Koszorús-Erdélyi Valéria osztályfőnök 2. tanító
Martonné Böröcz Ramóna osztályfőnök 7., könyvtáros magyar
Mesteryné Pődör Ágnes hitoktató hittan
Nagy Béla Lászlóné óraadó magyar-ének
Ódorné Rácz Margit Krisztina hitoktató hittan
Schinkovicsné Somogyi Teodóra osztályfőnök 3. tanító
Szabó-Bodor Antónia osztályfőnök 4. tanító
Szabó Istvánné óraadó tanító
Szalainé Pongrácz Andrea óraadó tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
Tamás Ildikó gyógypedagógus, napközis csoportvezető biológia-kémia-gyógypedagógia
Tamásné Borsos Imola osztályfőnök 1. tanító
  Nevelő-oktató munkát segítő
Kovács Ottóné iskolatitkár  
  Gazdasági munkatárs
Szabó Judit gazdasági vezető  
  Technikai dolgozók
Horváth Zoltánné takarító  
Ihász Jánosné takarító  
Marton Nándorné takarító  
Matyiák Éva takarító  
Takács Tamás karbantartó