Elbúcsúztak végzőseink

“Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,
a szó, a könny, a mosoly s a virág.
Körétek gyűlik szinte a világ,
s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket.”

Június 11-én hálaadó szentmisére gyűltünk össze a jánosházi templomban. A ballagó, nyolcadik osztályos gyerekek és szüleik megköszönték az elmúlt nyolc év minden ajándékát, örömét, hálát adtak a Jóistennek minden kegyelemért. Déri Péter atya szentbeszédében az általános iskolás évek meghatározó szerepéről beszélt a gyerekeknek, majd példabeszédet mondott a hit erejéről.

A szentmise után Igazgatónő, Teréz néni felelevenítette – Edit néni és Zsuzsa néni beszámolói alapján – az alsós éveket, amelyek szeretetteljes légkörben, “a nyugalom szigetén” teltek. Edit néni hívta így az osztálytermet, mert a gyerekek szorgalmasak, illedelmesek és fegyelmezettek, együttműködőek voltak az első perctől kezdve. Másodiktól lelkesen részt vettek a szakkörök munkájában, bátran és ügyesen szerepeltek az iskolai rendezvényeken, megmutatták sokszínűségüket.

A felső tagozaton Nagy Béláné Marika néni vette át az osztályt, örült a kedves, jó szándékú gyerekeknek és a segítőkész szülőknek. A gyerekek elfogadták egymást, a problémákat igyekeztek megbeszélni. Számos versenyen szép eredménnyel képviselték iskolánkat, akár az országos döntőig jutva. Az osztályban tanító nevelők igyekeztek mindenkiben megtartani és erősíteni a jót, hogy a képességüknek megfelelően a legtöbbet hozzák ki magukból a gyerekek.

Ezután a diáktársak nevében a hetedikesek köszöntek el a ballagóktól, majd a végzősök vették át a szót. Öröm volt látni és hallani, ahogy egymáshoz fordulva felidéztek egy-egy emléket, viccesen vagy meghatódva mindenkiről eszükbe jutott egy történet. Az osztályban tanító nevelőkről sem feledkeztek meg, mindenkihez volt egy-egy kedves szavuk. Külön köszöntötték, és köszönetet mondtak szüleiknek, akik segítették, biztatták őket az elmúlt évek során. Műsorukat Koncz Zsuzsa Istenhozzád és a Légy jó mindhalálig c. musicalből Az élet szép című zeneszámokkal színesítették, amelyben volt diákunk, Horváth Levente is énekelt.

Kedves ballagó Diákjaink! Reméljük, mindannyian raktatok egy-egy kedves emléket a tarisznyátokba az elmúlt nyolc évből. A jó Isten áldjon, oltalmazzon mindnyájatokat. Általános iskolátok mindig szeretettel visszavár benneteket!

Fotó: Bödör Zsolt