Hamvazószerda

A farsangtól búcsút vettünk, a mai naptól kezdetét vette a nagyböjti időszak. Egyházunkban ez a húsvét előkészületi ideje. Az előttünk álló negyven nap alkalmat ad arra, hogy méltóképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának a megünneplésére.

A reggeli szentmisében Déri Péter atya az előttünk álló időszakra irányította a figyelmünket. Örömét fejezte ki, megdicsérte a gyerekeket, mert sokan csatlakoztak az Afrika-programhoz, s akár egy szelet csoki árával is részt vállaltak, hogy jobb életük legyen a rászorulóknak. Biztatta a diákokat a lemondó lelkületre, arra, hogy egy kis elhatározással ők is részesei lehetnek a böjtnek. Ezzel Jézus irántunk tanúsított szeretetét tudják viszonozni. A gyerekek aktívan bekapcsolódtak a szentmisébe ministrálással, imádsággal, olvasással, zsoltárok éneklésével.