Gyakori kérdések beiratkozás előtt

Mit jelent, hogy a Szent Imre Általános Iskola egyházi iskola?

 • Az intézmény fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. Célunk: biztosítani a hit és a tudás zavartalan együttlétét, az egyetemes és vallási műveltség egyensúlyát. Olyan ifjúság nevelése, akik tisztelik és gyakorolják az egyetemes keresztény kultúra értékeit. Pedagógiai programunk kulcsszavai: SZERETET, HIT, TUDOMÁNY, ERKÖLCS, NEMZETTUDAT.

Kik lehetnek az iskola tanulói?

 • Az iskola tanulói szabad iskolaválasztás alapján szerveződnek. A felvételnél egyedül a szülő döntése számít: igényli és elfogadja, hogy gyermekét valláserkölcsi alapon neveljük, oktatjuk.

Számít-e, hogy a szülők milyen kapcsolatban nevelik gyermeküket?

 • Nem számít, hogy a szülő egyedülállóként, élettársi kapcsolatban, polgári házasságban, vagy egyházilag is rendezett házasságban neveli gyermekét.

Fontos-e, hogy a gyermek meg legyen keresztelve?

 • Nem számít a felvételnél, hogy a gyermeket megkeresztelték vagy nem.
 • Amennyiben a gyermeket már megkeresztelték, felekezetének megfelelően részesül hitoktatásban (katolikus, evangélikus, református) heti 2 órában. Ha a gyermek nincs megkeresztelve, beiratkozáskor eldöntheti a szülő, milyen hitoktatást kíván választani gyermekének.

Van-e „válogatás” a felvételnél?

 • Öröm és megtiszteltetés számunkra, ha a szülő ránk bízza legféltettebb kincsét, a gyermekét. A felvételnél semmilyen „válogatás” nincs.

Vidékről is fogadnak gyermekeket?

 • Igen, természetesen. Jelenleg Jánosházáról és 13 környező településről járnak hozzánk a diákok.

Magasak az osztálylétszámok?

 • Iskolánkat családias légkör jellemzi. A legkisebb osztálylétszám jelenleg 16 fő, a legmagasabb 22. A kis létszám lehetővé teszi, hogy név szerint ismerjük egymást, a hozzánk járó gyermekek családjait.

Igaz, hogy túl magas a követelmény, sokat kell tanulni?

 • Iskolánkban állami tanterv (Nemzeti alaptanterv) alapján tanítunk. A tanulási eredményeket (általános követelményeket) ez a dokumentum szabályozza, iskolánk helyi tanterve erre épül. Arra törekszünk, hogy magas színvonalon, igényesen neveljünk és oktassunk, segítsük a diákjainkat, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Rendelkezzenek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek. Az a fontos számunkra, hogy a tanuló képességeinek megfelelően teljesítsen és fejlődjön. Ebben szeretnénk segíteni a tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni fejlesztő foglalkozásokkal is.

Kötelező-e szentmisére (istentiszteletre) járni?

 • Az iskolában szervezett hitéleti alkalmakon (ima, szentmise/istentisztelet, lelki nap, zarándoklat, stb.) közösen vesznek részt a gyerekek.
 • Azoknak a szülőknek, akik iskolánkat vallásos meggyőződésük alapján (is) választották, természetes, hogy családjukban is gyakorolják a vallásukat, vagyis vasárnap szentmisén, istentiszteleten vesznek részt. Hiszen a diákok így lehetnek aktív részesei, tagjai saját plébániai (gyülekezeti) közösségüknek.

Vannak olyan családok, akik nem az egyházi jelleg, hanem egyéb szempontok alapján választják iskolánkat, nem vallásosak. Tőlük azt kérjük, hogy évente legalább két alkalommal (tanévnyitó szentmise, tanévzáró szentmise) vegyenek részt lehetőség szerint gyermekükkel együtt a szentmisén / istentiszteleten.

Amennyiben a család nem vesz részt rendszeresen a vasárnapi szentmisén (istentiszteleten), a gyermekre nézve ehhez „szankció” nem kapcsolódik. Ezt a döntést az iskolában tudomásul vesszük, hiszen a gyermek neveléséért elsődlegesen a szülő a felelős. Hitet adni nem tudunk, hiszen az Isten ajándéka. Arra törekszünk, hogy biztosítsuk az egyetemes és vallási műveltség egyensúlyát, és olyan ismereteket, tapasztalatokat és élményeket adjunk, amelyek elősegíthetik, hogy növendékeink és családjaik megkapják a hit ajándékát.

 • Amennyiben a szülő szeretné, hogy gyermeke felvehesse életkorának megfelelően a szentségeket (elsőáldozás, bérmálás), a felkészülés évében kérjük, hogy rendszeresen vegyen részt a szentmisén (istentiszteleten).
 • A gyermekek tanév elején kapnak ún. szentmisenaplót. Ezt tanév végén szoktuk megnézni. Amennyiben a gyermek példamutató volt a hitélet gyakorlásában, jutalmazni szoktuk.

Felmerülő egyéb kérdéseikre szívesen válaszolok előzetes időpont egyeztetés után személyesen, érdeklődhet telefonon (95/450-103) vagy e-mailben is a sztimre@sztimre.edu.hu címre küldött üzenetben.

                                                                      Őszinte tisztelettel: Molnár Terézia

                                                                                                                igazgató