Tájékoztató a beiratkozás rendjéről

A jánosházi Szent Imre Általános Iskola értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre az első osztályosok beíratását az alábbiak szerint tartja:

A gyermek felvételét lehet kérni legkésőbb 2022. április 22-ig.

a) Elektronikus úton az iskola e-mail címén (sztimre@sztimre.edu.hu) az alábbi adatok megadásával:
– Leendő első osztályos tanuló neve
– Születési helye, ideje
– Oktatási azonosítója ( az óvodai szakvélemény tartalmazza)
– Édesanyja teljes születési neve
– Apa (gondviselő) teljes neve
– Lakcím (postai elérhetőség)
– A szülő telefonszáma
– A szülő e-mail címe (ha van)

b) Elektronikus úton a honlapon (szentimre.martinus.hu) található jelentkezési lap elküldésével

c) Személyesen 2022. április 21-22-én 9.00 és 16.00 között az igazgatói irodában.

A gyermek felvételéről döntést hozunk, erről írásban értesítjük a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat megtalálják iskolánk honlapján, a beiratkozott tanulók szüleinek megküldjük. Bemutatásukat legkésőbb 2022. május 15-ig kérjük az iskola titkárságán.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermekük iskolai érettségét igazoló szakvélemény (óvoda adja);
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (az Okmányirodában kell igényelni);
  • Diákigazolvány igényléséhez NEK-azonosító szám (az Okmányirodában kell igényelni);
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata;
  • A gyermek TAJ-kártyája;
  • Adóazonosító jelet igazoló kártya;
  • Igazolások, határozatok (Nevelési Tanácsadó, sajátos nevelési igény, tartós betegség, gyermekvédelmi támogatásra jogosultság /hatályos legyen okt. 01-jén!/);
  • A háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolása arról, hogy a gyermek kötelező oltásait megkapta, közösségbe mehet;
  • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (kapcsolattartási tiltás vagy korlátozás esetére).

Iskolánk elérhetősége:
Cím: 9545 Jánosháza, Ady Endre utca 14.
Telefon: 95/450-103

Sikeres iskolakezdést kívánunk!

Jánosháza, 2022. március 31.
Molnár Terézia, igazgató