Értesítés

Értesítjük a tisztelt Szülőket és Tanulóinkat, hogy a tanévnyitó szentmisét (Veni Sancte) és évnyitót 2021. augusztus 29-én (vasárnap) 8.30 órakor tartjuk. Helye: Római katolikus templom (Jánosháza).

A 2021/2022. tanév első tanítási napja 2021. szeptember 01. (szerda). A tanítás kezdete 7.40 óra. A váltócipőjét, személyes tisztasági felszerelését mindenki hozza magával! A tanulók tankönyveiket a délelőtt során osztálytermükben vehetik át. Az első tanítási napon 1-4. osztályban 4 órát tartunk, napközi már van 16.00 óráig. 5-8. évfolyamon 5 órát tartunk, tanulószoba még nincs, a vidéki tanulóknak a busz indulásáig felügyeletet biztosítunk.

Az előzetesen jelzett étkezési igényt 2021. aug. 25-én és 26-án módosíthatják telefonon (95/450-103), vagy 26-ig az iskola e-mail címére küldött üzenettel (sztimre@sztimre.edu.hu). Az 1. tanítási napon már van étkezés a gyerekeknek.

Amint azt Önök is tudják, jelenleg járványügyi veszélyhelyzet van, így iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A szájat és orrot eltakaró maszkot szíveskedjenek elhelyezni a gyermek tisztasági csomagjában. Az iskolában alkalmazott védelmi intézkedésekről később tájékoztatjuk Önöket a központi szabályozás függvényében.

A tanév első szülői értekezletét 2021. szeptember 01-jén (szerda) 16.30 órai kezdettel tartjuk az 1-4. évfolyamon, 2021. szeptember 2-án (csütörtök) 16.30 órai kezdettel az 5-8. évfolyamon.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!           
Eredményekben gazdag iskolaévet kívánunk!

                                                          Tisztelettel: az Iskolavezetés