Te Deum

“Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő gyermekid,
meghálálni kegyelmednek nagy jótéteményeit.”

Vége a tanévnek, bezárta kapuit az iskola. Pihen a kréta, néma a csengő, üresek a folyosók. Mielőtt búcsút intenénk egymásnak a nyárra, hálaadó szentmisére gyűltünk össze június 20-án a jánosházi templomban.
Ahogy Péter atya fogalmazott, megpróbált minket ez az év is, azonban öröm, hogy csak a hivatalosan elrendelt időt kellett digitális oktatásban eltölteni.

Szentbeszédében – az Evangélum szavainak segítségével – rámutatott az emberi természet egyik jellemzőjére. Ahogy kétezer éve az apostolok is megijedtek a tengeri viharban – bár Jézus ott volt velük, úgy a ma emberét is kétségek gyötrik, gyakran félelemben él. Merjük életünket Jézusra bízni, erős hittel, bizalommal! Adjunk hálát minden kegyelemért, a sikerekért, örömökért, de a kudarcokért is, amelyek megerősítenek bennünket.

A szentmise után a ballagó nyolcadikosokat szólították. Igazgatónő elmondta, hogy az intézmény életében nagy öröm, ha szorgalmas, tehetséges diákok alkotják az iskola közösségét, akik magatartásukkal és tanulmányi munkájukkal is példát mutatnak a kisebbeknek. A búcsúzó osztályból polgármesteri felajánlásban részesült Dikovecz Áron és Marton Dorka, mindketten kiemelkedő tanulmányi munkájukért, versenyeredményeikért, kulturális tevékenységükért. Hat végzősünk is Szent Imre Plakettet vehetett át kiemelkedő szorgalmáért, az egyház életében végzett szolgálatért: Dikovecz Áron, Horváth Panna, Horváth Réka, Kisfalusi Dániel, Kovács Nikoletta és Marton Dorka. A Bodorkós Imre plébános úr által alapított Egyházért és Plébániáért díjban részesültek kitartó oltárszolgálatért Bolfert Domonkos, Czupy Evelin, Dikovecz Áron, Horváth Panna, Kisfalusi Dániel, Kovács Nikoletta, Marton Dorka és Varga Gábor. Minden díjazottnak szeretettel gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

Kedves Gyerekek! Végre itt a nyár, vége a tanévnek! Azonban csak a tanulás “ment szünetre”, mert a nyári táborok csak most kezdődnek iskolánkban. Mindannyiatoknak felejthetetlen élményeket, nagyon jó programokat, megújító pihenést kívánunk a szünidőre! 🙂

Fotó: Bödör Zsolt