Tájékoztató a beiratkozás rendjéről

A jánosházi Szent Imre Általános Iskola értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanévre az első osztályosok beíratását az alábbiak szerint tartja:

A gyermek felvételét lehet kérni legkésőbb 2021. április 16-ig a következő módok egyikével:

 1. elektronikus úton az iskola e-mail címén (sztimre@sztimre.edu.hu) az alábbi adatok megadásával:
  • Leendő 1. osztályos tanuló neve
  • Születési helye, ideje
  • Oktatási azonosítója (az óvodai szakvélemény tartalmazza)
  • Édesanyja teljes születési neve
  • Apa (gondviselő) teljes neve
  • Lakcím (postai elérhetőség)
  • A szülő telefonszáma
  • A szülő e-mail címe (ha van)
 2. személyesen 2021. április 12-16. között (a 95/450-103-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban a fenti adatok közlésével)
 3. elektronikus úton az alábbi jelentkezési lap elküldésével

Beíratáshoz szükséges dokumentumok

 • A gyermekük iskolai érettségét igazoló szakvélemény (óvoda adja);
 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (az Okmányirodában kell igényelni);
 • Diákigazolvány igényléséhez NEK-azonosító szám (az Okmányirodában kell igényelni);
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • A gyermek TAJ-kártyája;
 • Adóazonosító jelet igazoló kártya;
 • Igazolások, határozatok (Nevelési Tanácsadó, sajátos nevelési igény, tartós betegség, gyermekvédelmi támogatásra jogosultság /hatályos legyen okt. 01-jén!/);
 • A háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolása arról, hogy a gyermek kötelező oltásait megkapta, közösségbe mehet;
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (kapcsolattartási tiltás vagy korlátozás esetére).

A fenti dokumentumokat az iskola titkárságán kell majd bemutatni egy később kijelölt időpontban.

A gyermek felvételéről döntést hozunk, erről írásban értesítjük a gyermeket nevelő szülőt.

Sikeres iskolakezdést kívánunk!

Jánosháza, 2021. március 16.

                                                                      Molnár Terézia

                                                                          igazgató