Elsőáldozók ünnepe

Vasárnap, 2020. szeptember 27-én, szép napos reggelen, izgalommal eltelve gyülekeztek plébániánk elsőáldozói, hogy Déri Péter atya vezetésével bevonuljanak a templomba, s a szentmise keretében először vegyék magukhoz az Oltáriszentséget. A csillogó szemű gyermekeket szüleik, nagyszüleik, testvéreik, szerető hozzátartozók kísérték az Úr asztalához. A kis elsőáldozók megújították keresztségi fogadalmukat, megvallották hitüket. Megköszönték szüleik gondoskodó szeretetét, s kérték számukra Isten áldását. Adja Isten, hogy a keresztségben megkezdődő kegyelmi élet, mely az elsőáldozásban megerősítést nyert, tovább növekedhessen gyermekeinkben! Ehhez kérte Péter atya a szülők támogatását, személyes példamutatását. 

A szentáldozás nem befejezése, hanem gyönyörű kezdete egy egész életre kiható folyamatnak. 

Kardosné Tömböly Edit