Tájékoztató az új tanév kezdetén

A Szent Imre Általános Iskola Nevelőtestülete értesíti a tisztelt Szülőket és Tanulókat, hogy a tanévnyitó szentmisét (Veni Sancte) és 2020. augusztus 29-én (szombat) 18.30 órakor tartjuk. 

Helye: Római katolikus templom (Jánosháza). Gyülekező: 18.15-kor a templom udvarán.
A szentmisén a templomban csak a gyerekek foglalhatnak helyet. A szülők a templom udvarán tartózkodhatnak, ahol korlátozott számban ülőhelyet is tudunk biztosítani. A szentmisét nem követi tanévnyitó, azt osztálykeretben tartjuk meg az első tanítási napon.
A templom udvarán sörpadokat helyezünk el. Ezek átszállítása a plébániáról történik 17.45-kor. Kérjük, aki ebben tud segíteni, legyen szíves 17.45-re a plébániához jönni.

Azoknak a katolikus diákoknak, akik már voltak elsőáldozók, gyónási lehetőség lesz 18.00 órától, kérjük, ők jöjjenek korábban.

A 2020/2021. tanév első tanítási napja: 2020. szeptember 01. (kedd). A tanítás kezdete: 7.40 óra. A váltócipőjét, tisztasági felszerelését (!) mindenki hozza magával! Az első tanítási napon 1-4. osztályban 4 órát tartunk, napközi már van 16.00 óráig. Az 5-8. évfolyamon 5 órát tartunk, tanulószoba még nincs, a vidéki tanulóknak a busz indulásáig felügyeletet biztosítunk. 

Az előzetesen jelzett étkezési igényt 2020. aug. 24-26-ig módosíthatják telefonon a titkárságon (95/450-103). Az 1. tanítási napon már van étkezés a gyerekeknek.

Amint azt Önök is tudják, jelenleg járványügyi készenlét van, így iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A foglalkozásokon szájat és orrot eltakaró maszk viselése nem kötelező, de célszerű, ha a védőeszköz minden gyermek tisztasági csomagjának része. Felhívjuk a tömegközlekedéssel bejárók figyelmét, hogy a buszon viszont kötelező a védőeszköz.

A tanév első szülői értekezletét 2020. szeptember 01-jén (kedd) 16.30 órai kezdettel tartjuk az 1-4. évfolyamon, szeptember 2-án (szerda) 16.30 órai kezdettel az 5-8. évfolyamon.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Eredményekben gazdag iskolaévet kívánunk!

Tisztelettel: az Iskolavezetés